קודי שגיאה של חברות האשראי

000 – עסקה תקינה

001 – חסום

002 – גנוב

003 – התקשר לחברת האשראי

004 – סירוב

005 – מזויף

006 – ת.ז. או CVV שגויים

007 – ECI או UCAF/CAVV שגויים

008 – תקלה ביצירת מפתח גישה לקובץ חסומים

009 – ההתקשרות נכשלה, התקשר לחברת האשראי

010 – התוכנית הופסקה עפ”י הוראת המפעיל (ESC) או COM PORT לא ניתן לפתיחה (WINDOWS)

011 – אין אישור סולק למטבע ISO

012 – אין אישור למותג למטבע ISO

013 – אין אישור לעסקת פריקה/טעינה

014 – הכרטיס לא נתמך

015 – אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי

016 – נתונים עודפים או חסרים בחוסר התאמה עם הגדרות המסוף

017 – לא הוקלדו 4 ספרות האחרונות

019 – רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ-16 תווים

020 – קובץ קלט (IN_INT) לא קיים

021 – קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן. בצע שידור או בקשה לאישור לכל עסקה

022 – אחד מקבצי הפרמטרים או הווקטורים לא קיים

023 – קובץ התאריכים (DATA) לא קיים

024 – קובץ האתחול (START) לא קיים

025 – הפרש הימים בקליטת חסומים גדול מדי. בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

026 – הפרש הדורות בקליטת חסומים גדול מידי. בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

027 – כאשר לא הוכנס פס מגנטי במלואו, הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד

028 – מספר מסוף מרכזי לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב ספק

029 – מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב

030 – המסוף אינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב אך הוקלד מס’ ספק/מס’ מוטב

031 – המסוף מעודכן כרב ספק אך הוקלד גם מס’ מוטב

032 – התנועות ישנות, בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

033 – הכרטיס לא תקין

034 – הכרטיס לא מורשה לשימוש במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת

035 – כרטיס לא מורשה לבצע עסקה עם סוג אשראי זה

036 – פג תוקף

037 – שגיאה בתשלומים – סכום העסקה צריך להיות שווה לתשלום ראשון + (תשלום קבוע כפול מס’ תשלומים)

038 – לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרת החיוב המיידי לכרטיס לאשראי

039 – סיפרת בקורת לא תקינה

040 – המסוף מוגדר כרב מוטב אך הוקלד מס’ ספק

041 – מעל תקרה, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

042 – חסום בספק, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

043 – אקראית, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

044 – המסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה, אך קובץ הקלט מכיל (5J)

045 – המסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמתו, אך קובץ הקלט מכיל (6J)

046 – יש לבקש אישור, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

047 – יש לבקש אישור בשל בעיה הקשורה לקכ”ח אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא

051 – מספר רכב לא תקין

052 – מד מרחק לא הוקלד

053 – המסוף לא מוגדר כתחנת דלק (הועבר כרטיס דלק או קוד עסקה לא מתאים)

057 – לא הוקלד מספר תעודת זהות

058 – לא הוקלד CVV2

059 – לא הוקלדו מספר תעודת הזהות וה- CVV2

060 – צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון

061 – מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים

062 – סוג עסקה לא תקין

063 – קוד עסקה לא תקין

064 – סוג אשראי לא תקין

065 – מטבע לא תקין

066 – קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים

067 – קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זאת

068 – לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים

069 – אורך הפס המגנטי קצר מידי

079 – מטבע לא קיים בווקטור 59

080 – הוכנס “קוד מועדון” לסוג אשראי לא מתאים

090 – עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת טעינה

091 – עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת פריקה

092 – עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת זיכוי

099 – לא ניתן לקרוא/ לכתוב/ לפתוח קובץ TRAN

101 – אין אישור לעבודה מחברת האשראי

106 – למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מיידי

107 – סכום העסקה גדול מידי – חלק למספר העסקאות

108 – למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות

109 – למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587

110 – למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי

111 – למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים

112 – למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים בטלפון/ עם חתימה בלבד

113 – למסוף אין אישור לעסקה טלפונית

114 – למסוף אין אישור לעסקה עם חתימה בלבד

115 – למסוף אין אישור לעסקאות במטבע זר או עסקה לא מאושרת

116 – למסוף אין אישור לעסקת מועדון

117 – למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים

118 – למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט

119 – למסוף אין אישור לאשראי אמקס קרדיט

120 – למסוף אין אישור להצמדה לדולר

121 – למסוף אין אישור להצמדה למדד

122 – למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו”ל

123 – למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה

124 – למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי ישראכרט

125 – למסוף איו אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי אמקס

126 – למסוף אין אישור לקוד מועדון זה

127 – למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי

128 – למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב-3

129 – למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל התקרה

130 – הכרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון

131 – הכרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים

132 – הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפוניות)

133 – הכרטיס לא תקף על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

134 – הכרטיס לא תקין עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט) מס’ הספרות בכרטיס שגוי

135 – הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)

136 – הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים שאינה רשאית לבצע עסקאות עפ”י הגדרת המערכת VECTOR20 של ויזה

137 – קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס)

138 – הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

139 – מספר התשלומים גדול מידי על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

140 – כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים

141 – סידרת הכרטיסים לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR5 של ישראכרט)

142 – קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט)

143 – קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR7 של ישראכרט)

144 – קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR12 של ויזה)

145 – קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR13 של ויזה)

146 – לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקת זכות

147 – הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים (VECTOR31 של max)

148 – הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד (VECTOR31 של max)

149 – הכרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות (VECTOR31 של max)

150 – אין אישור לאשראי בכרטיסי חיוב מיידי

151 – אין אישור לאשראי בכרטיסי חו”ל

152 – קוד מועדון לא תקין

153 – הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות אשראי גמיש (עדיף/ +30) עפ”י הגדרת מערכת 21VECTOR של דיינרס

154 – כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס)

155 – הסכום המינמלי לתשלום בעסקת הקרדיט קטן מידי

156 – המספר תשלומים לעסקת הקרדיט לא תקין

157 – התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט היא 0

158 – התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי היא 0

159 – התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מיידי בדולרים היא 0

160 – התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית היא 0

161 – התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת זכות היא 0

162 – התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים היא 0

163 – כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו”ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים

164 – כרטיס JCB רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל

165 – הסכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה

166 – כרטיס המועדון לא בתחום של המסוף

167 – לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים

168 – למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה

169 – לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מהרגיל

170 – סכום ההנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר

171 – לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי

172 – לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת הזכות או מספר הכרטיס אינם זהים)

173 – עסקה כפולה

174 – למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה

175 – למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה

176 – הכרטיס אינו תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)

178 – לא ניתן לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים

179 – לא ניתן לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר

180 – לא ניתן לבצע עסקה טלפונית בכרטיס מועדון

200 – שגיאת יישום

201 – תקלה בקבלת נתונים מוצפנים