קרדיט גארד לווקומרס

CreditGuard for WooCommerce

v3.0.2 – 17.03.2021
– Bug Fix – Fixed receipt type invoice with discount.

v3.0.1 – 14.03.2021
– Bug Fix – Fixed rejected transaction status.

v3.0.0 – 27.02.2021
– New Feature – Added different terminal support according to price.
– New Feature – Order cancel case handled if payment done, inquire by txid.
– New Feature – Remove Cancel Button added.
– New Feature – J9 Support added.
– Bug Fix – Installment issue in j5 mode after editing price.
– Bug Fix – Missing data in the j4 response.

v2.9.8.3 – 17.01.2021
– New Feature – Display note in admin & front in case of Sandbox mode.
– New Feature – Support for dual terminal added to premium and pro version.

v2.9.8.2 – 22.09.2020
– New Feature – Plugin name changed.

v2.9.8.1 – 18.09.2020
– New Feature – Fee added to Installment table.
– New Feature – Added log file.

v2.9.8.0 – 29.07.2020
– Bug Fix – Fixed payment issue when do payment in second attempt.
– New Feature – Added Dynamic Values (SubscriptionID) for userData2

v2.9.6.1 – 10.06.2020
– New Feature – Added fee for installments.
– New Feature – Added meta key value support for docremark.

v2.9.6.0 – 08.05.2020
– New Feature – Added one page checkout support.
– Bug Fix – Old version warning fixed.

v2.9.5.6 – 29.04.2020
– New Feature – Added refund support.

v2.9.5.5 – 13.04.2020
– Bug Fix – Fixing bug with T.M.L invoice creation after order status changed.
– Bug Fix – Fixing security issue in the return URL from CreditGuard.

v2.9.5.4 – 26.01.2020
– New Feature – Added WordPress Multi Site support.

v2.9.5.3 – 02.01.2020
– New Feature – Added Print the TranID and customer id inside a customer order
– New Feature – Added option to print the TranID into the order E-mail that sent to site admin or customer
– New Feature – Added option to print the customer id into the order E-mail that sent to site admin or customer

v2.9.5.2 – 23-12.2019
– Software Update – Added support for PHP 7.1
– New Feature – Added option to use J5 without send authNumber.

v2.9.5 – 03.09.2019
– Bug Fix – Fixing fatal error conflict with local pickup payment.

v2.9.4 – 20.08.2019
– New Feature – Added Docremark Value control from plugin contol panel, you can select what data to send in this filed, you can send order number, customer full name or leave empty.

v2.9.3 – 22.05.2019
– Bug Fix – Fixing bug in ID number in cart page
– New Feature – Added WooCommerce Subscription support.

v2.9.2 – 30.04.2019
– Bug Fix – Fixing bug in capture button for J5.
– Bug Fix – Fixing issue with second payment amount in installment after edit order price in J5.
– New Feature – Show cg answer for j5 transaction inside orders.
– New Feature – Added option in plugin admin panel for add TAX ID filed to cart page.
– New Feature – Added support for all T.M.L document type.
– New Feature – Reordering for all details that sent to T.M.L invoice.

v2.9.1 (2019-04-01)
– Bug Fix – Fixing bug for EMV support.

v2.9 – 19.01.2019
– Software Update – Added support for PHP 5.6 / 7.0
– New Feature – Added TML invoice support with J5 capture api.
– New Feature – Added Iframe width/height control option to plugin admin panel.

v2.8.5 – 24.11.2018
– Bug Fix – Fixing bug with J5 capture api.
– New Feature – Added userData2 and userData3 fields to plugin admin panel.

v2.8.4 – 17.09.2018
– New Feature – Added auth number in capture api.
– New Feature – Added advance settings to send additional values in order email.

v2.8.3 – 04.07.2018
– Software Update – Update for Woocommerce 3.4.3
– New Feature – Added Polylang Support.
– New Feature – Added unique ID.
– New Feature – Added customer address, zip, phone to T.M.L invoice.

v2.8.2 – 19.06.2018
– Bug Fix – Fixing bug with T.M.L invoice details.

v2.8.1 10.05.2018
– Software Update – Block sending special characters to T.M.L invoice.

v2.8 – 24.03.2019
– Software Update – Update for Woocommerce 3.3
– New Feature – print the transaction information into WooCommerce admin order.

v2.7 – 01.12.2017
– Bug Fix – Fixing bug with credit card icon.
– Bug Fix – Fixing bug with J5 transaction method.

v2.6 – 25.09.2017
– New Feature – Added J5 transaction method support.
– Software Update – Update for Woocommerce 3.1.2

v2.5 – 03.05.2017
– Software Update – Adjustment for Credit Guard API V1.38

v2.4 – 20.11.2016
– Software Update – Update for Woocommerce 2.6.8
– Software Update – Update for WordPress 4.6.1 support.
– New Feature – Added T.M.L Invoice support.

v2.2 – 27.07.2016
– Bug Fix – Fixing bug with multi currency.
– Software Update – Added support for PHP 5.5
– Software Update – Update for Woocommerce 2.4.11
– Software Update – Update for WordPress 4.4 support.
– New Feature – Added icon for Payment gateway.

v2.1 – 03.03.2016
– Fix minor bug –

v2.0 – 01.02.2016
– Software Update – Update for Woocommerce 2.4.11
– Software Update — Update for WordPress 4.4 support.
– New Feature – Added Multi currency support ILS, USD, GBP, HKD, JPY, EUR

v1.9.2 – 10.09.2015
– Software Update – Added support for PHP 5.4
– Software Update – Update for WordPress 4.3

v1.9 – 15.07.2015
– Software Update – Update for Woocommerce 2.3.13
– New Feature – Added SSL support.

v1.8 – 01.05.2015
– Bug Fix – Fixing general PHP note/erros.

v1.7 – 24.03.2015
– Software Update – Update for WooCommerce 2.3.8
– Fix minor bug –

v1.6 – 28.02.2015
– Bug Fix – Fixing bug in Installments setting.

v1.5 – 17.02.2015
– Software Update – Update for XML structure.
– Software Update – Added notification for new plugin version release.

v1.4 – 24.12.2014
– Software Update – Update for Woocommerce 2.2.9
– New Feature – Added Installments support.
– New Feature – Added automatic detected language for payment page.

v1.3 – 18.08.2014
– Software Update – Added support for PHP 5.3
– Software Update – Update test details for SendBox mode.

v1.2 – 29.01.2014
– Bug Fix – Fixing bug for multi language support and adjustment for WPML.
– Software Update – Update for XML structure.

v1.1 – 22.01.2014
– New Feature – Added WPML Support.
– New Feature – Added Sandbox Mode.

v1.0 – 18.10.2013
– initial release –

גרסה 3.0.2 – 17.03.2021
– תיקון באג – תיקון תקלה בהפקת קבלה עם קופון הנחה.

גרסה 3.0.1 – 14.03.2021
– תיקון באג –

גרסה 3.0.0 – 27.02.2021
– תכונה חדשה –
– תכונה חדשה –
– תכונה חדשה –
– תכונה חדשה –
– תיקון באג –
– תיקון באג –

גרסה 2.9.8.3 – 17.01.2021
– תכונה חדשה –
– תכונה חדשה –

גרסה 2.9.8.2 – 22.09.2020
– תכונה חדשה –

גרסה 2.9.8.1 – 18.09.2020
– תכונה חדשה –
– תכונה חדשה –

גרסה 2.9.8.0 – 29.07.2020
– תכונה חדשה – הוספת אפשרות לתוספת עמלות בהגדרות תשלומים.
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה בשדות דינאמים (SubscriptionID) בשדה UserData2

גרסה 2.9.6.1 – 10.06.2020
– תכונה חדשה –
– תכונה חדשה –

גרסה 2.9.6.0 – 08.05.2020
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה לתשלום בעמוד אחד (נדרש תקן PCI)
– תיקון באג – טיפול בהערות PHP בקוד.

גרסה 2.9.5.6 – 29.04.2020
– תכונה חדשה – הוספת אפשרות לביטול / זיכוי עסקה בקרדיט גארד יישירות מתוך מסך ההזמנה של ווקומרס.

גרסה 2.9.5.5 – 13.04.2020
– תיקון באג – תיקון תקלה ביצירת מסמך של ט.מ.ל לאחר שינוי סטטוס הזמנה בווקומרס.
– תיקון באג – תיקון בעית אבטחה במידע שחוזר מקריטד גארד.

גרסה 2.9.5.4 – 26.01.2020
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה לוורדפרס מרובה אתרים ( MultiSite )

גרסה 2.9.5.3 – 02.01.2020
– תכונה חדשה – הדפסת מספר טרנזקציה ות.ז של הלקוח למסך ההזמנה של ווקומרס.
– תכונה חדשה – אפשרות להדפיס את מספר הטרנזקציה לההזמנה שנשלחת באימייל למנהל האתר ו/או ללקוח.
– תכונה חדשה – אפשרות להדפיס את מספר ת.ז של הלקוח להזמנה שנשלחת באימייל למנהל האתר ו/או ללקוח.

גרסה 2.9.5.2 – 23.12.2019
– עדכון תוכנה – הוספת תמיכה ל PHP 7.1
– תכונה חדשה – אפשרות לשלוח עסקה לתפיסת מסגרת ולא לשלוח את מספר האישור כאשר נשלחת בקשה לחיוב.

גרסה 2.9.5 – 03.09.2019
– תיקון באג – טיפול בהתנגשות עם שיטת משלוח איסוף עצמי.

גרסה 2.9.4 20.08.2019
– תכונה חדשה – שליטה על ערך Docremark ( שדה x ), ניתן לשלוח בשדה זה את מספר ההזמנה, שם מלא של הלקוח או להשאיר ריק.

גרסה 2.9.3 – 22.05.2019
– תיקון באג – תיקון תקלה בשדה מספר ת.ז בסל הקניות.
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה לתוסף מינויים ( חיוביים חוזרים ) WooCommerce Subscriptions

גרסה 2.9.2 – 30.04.2019
– תיקון באג – טיפול בתקלה בכפתור לכידת תשלום ב J5 ( עסקת אימות ).
– תיקון באג – טיפול בתקלה בסכום התשלום שני לאחר עריכת סכום הזמנה שבוצע ב J5 ( עסקת אימות בתשלומים ).
– תכונה חדשה – הדפסת תשובה עבור עסקת J5 בעמוד ההזמנה ( עסקת אימות ).
– תכונה חדשה – הוספת שדה של ת.ז בסל הקניות.
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה להדפסת כל סוגי המסמכים של Accountbook.
– תכונה חדשה – סידור מחדש לכל הפרטים שנשלחים לחשבונית של Accountbook.

גרסה 2.9.1 – 01.04.2019
– תיקון באג בתמיכה במסופי סליקה מסוג EMV.

גרסה 2.9 – 19.01.2019
– עדכון תוכנה – הוספת תמיכה ל PHP 5.6 / 7.0
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה לחשבוניות של Accountbook לעסקאות שבוצעו ב J5 ( עסקת אימות ).
– תכונה חדשה – הוספת אפשרות להגדרות רוחב וגובה של עמוד התשלום ב Iframe.

גרסה 2.8.5 – 24.11.2018
– תיקון באג – טיפול בתקלה בלכידת תשלום ב J5.
– תכונה חדשה – הוספה של שדה userData2 ו userData3 לממשק הניהול.

גרסה 2.8.4 – 17.09.2018
– תכונה חדשה – שליחה של auth number ב capture api
– תכונה חדשה – הוספה של אזור הגדרות מתקדמות עבור הגדרות ערכים שנשלחים באימייל של ההזמנה למנהל האתר וללקוח.

גרסה 2.8.3 – 04.07.2018
– עדכון תוכנה – עדכון עבור Woocommerce 3.4.3.
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה לריבוי שפות על ידי Polylang.
– תכונה חדשה – הוספה של שדה מזהה ייחודי.
– תכונה חדשה – הוספה של השדות הבאים לחשבונית של ט.מ.ל – כתובת הלקוח, מיקוד, טלפון.

גרסה 2.8.2 – 19.06.2018
– תיקון באג – טיפול בתקלה בחשבוניות ט.מ.ל.

גרסה 2.8.1 – 10.05.2018
– עדכון תוכנה – חסימה של שליחת תווים מיוחדים לט.מ.ל.

גרסה 2.8 – 24.03.2018
– עדכון תוכנה – עדכון עבור WooCommerce 3.3.
– תכונה חדשה – הדפסת המידע שחוזר מקרדיט גארד לאחר עסקה להערות ההזמנה בניהול האתר.

גרסה 2.7 – 01.12.2017
– תיקון באג – טיפול בתקלה באייקון של כרטיס אשראי.
– תיקון באג – טיפול בתקלה בשיטת חיוב J5.

גרסה 2.6 – 25.09.2017
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה לעסקאות ב J5 ( תפיסת מסגרת ).
– עדכון תוכנה – עדכון עבור Woocommerce 3.1.2.

גרסה 2.5 – 03.05.2017
– עדכון תוכנה – התאמות ל API של קרדיט גארד גרסה 1.38

גרסה 2.4 – 20.11.2016
– עדכון תוכנה – עדכון עבור Woocommerce 2.6.8.
– עדכון תוכנה – עדכון לתמיכה בוורדפרס 4.6.1
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה לחשבוניות של ט.מ.ל.

גרסה 2.2 – 27.07.2016
– תיקון באג – טיפול בתקלה בריבוי מטבעות.
– עדכון תוכנה – הוספת תמיכה ל PHP 5.5
– עדכון תוכנה – עדכון עבור Woocommerce 2.4.11.
– עדכון תוכנה – עדכון לתמיכה ב WordPress 4.4
– תכונה חדשה – הוספת אייקון של כרטיס אשראי בעמוד התשלום.

גרסה 2.1 – 03.03.2016
– תיקון באג מינורי –

גרסה 2.0 – 01.02.2016
– עדכון תוכנה – עדכון עבור Woocommerce 2.4.11
– עדכון תוכנה – עדכון עבור WordPress 4.4
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה בריבוי מטבעות ILS . USD . GBP . HKD, JPY, EUR

גרסה 1.9.2 – 10.09.2015
– עדכון תוכנה – הוספת תמיכה ל PHP 5.4
– עדכון תוכנה – עדכון עבור WordPress 4.3

גרסה 1.9 – 15.07.2015
– עדכון תוכנה – עדכון עבור Woocommerce 2.3.13.
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה בתעודות אבטחה SSL.

גרסה 1.8 – 01.05.2015
– תיקון באג – טיפול בהערות ושגיאות PHP כלליות.

גרסה 1.7 – 24.03.2015
– עדכון תוכנה – עדכון לגרסה 2.3.8 של WooCommerce.
– תיקון באג מינורי –

גרסה 1.6 – 28.02.2015
– תיקון באג – טיפול בתקלה בהגדרות תשלומים.

גרסה 1.5 – 17.02.2015
– עדכון תוכנה – עדכון למבנה ה XML.
– עדכון תוכנה – הוספת חיווי על גרסאות חדשות לתוסף הסליקה.

גרסה 1.4 – 24.12.2014
– עדכון תוכנה – עדכון קוד והתאמות עבור Woocommerce 2.2.9.
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה בתשלומים ( מדרגות תשלום ).
– תכונה חדשה – הוספה של שליטה על שפת עמוד הסליקה ( עברית / אנגלית ).

גרסה 1.3 – 18.08.2014
– עדכון תוכנה – הוספת תמיכה ל PHP 5.3
– עדכון תוכנה – עדכון פרטי מסוף טסטים בארגז גול ( מצב בדיקות ).

גרסה 1.2 – 29.01.2014
– תיקון באג – טיפול בתקלה בריבוי שפות והתאמות ל WPML
– עדכון תוכנה – עדכון למבנה ה XML.

גרסה 1.1 – 22.01.2014
– תכונה חדשה – הוספת תמיכה לריבוי שפות עם WPML.
– תכונה חדשה – הוספת אפשרות לארגז חול ( מצב בדיקות ).

גרסה 1.0 – 18.10.2013
– שחרור ראשוני –